Ends In

[ Popup ] 2-år Jewelry Garanti

Smykker: 2 år Garanti

Dine Linjer smykker er garantert fri for eventuell produksjonsfeil i to år fra datoen for kjøp. Garantien dekker ikke generelle slitasje og riv, skader forårsaket av ulykke, misbruk, forsømmelse eller mislykkede reparasjonsforsøk. Garantien dekker ikke innkjøp som gjøres ved hjelp av online auksjonsnettsteder eller andre uautoriserte forhandlere.

For flere spørsmål, e-post oss på hello@linjer.co.

Close

Your Cart

Your cart is empty.

Continue browsing here